Bestuur


 Nico Michielsen

06 22451998

 

Voorzitter


Matthijs van den Bos

06 20351396
Secretaris

Yvo Costa

06 28441969

Penningmeester
Ledenadministratie

 


Rene Smit

06 42184256Algemeen Bestuurslid

  

Mary Waalkens

06 46 355016


Algemeen Bestuurslid

  


©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:33
Total Size of Session Data: 100,00 kb