Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki bestaat uit de Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbegrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht.

Lees verder
Wat doet Reiki

Wat doet Reiki? Reiki staat voor universele levensenergie. Als je Reiki geeft maak je verbinding met de oorspronkelijke energiebron. Je bent een kanaal waardoor de levensenergie naar jezelf en ook door anderen kan stromen. De levensenergie zit om ons heen en ook in ons. Deze

Lees verder
De Oorsprong

Sensei Mikao Usui is de ontdekker van Reiki Hij werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Yago in Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij Nagoya) in Zuid Japan. Hij is de ontdekker en grondlegger van Reiki, de (zelf)genezende methode die bekend staat als Reiki. Tevens is hij de oprichter van de Usui Reiki Ryoho; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

Lees verder

Boek

Het boek "Dit is Reiki"

Het boek "Dit is Reiki"van Frank Arjava Petter is voor niet leden van Reiki Vereniging Cirkel te bestellen via de knop lees verder onder aan de pagina. Lees ook het andere gedeelte Boek "Dit is Reiki"

Lees verder
Boek "Dit is Reiki"

In Nederland zijn er ruim vijftig Reiki boeken in omloop die grotendeels geschreven zijn vanuit de "Westerse” Reiki opvattingen. Eén van de bekendste auteurs is Frank Arjava Petter. Begonnen als "westerse” Reiki master ging hij zich steeds verder interesseren voor de geschiedenis van Reiki. Mede doordat hij zelf in Japan gewoond heeft en de taal begon te spreken, werd zijn drang naar het uitzoeken van de originaliteit van Reiki sterker en sterker.

Lees verder

Nieuws

31 aug
2019
Een indruk van de jubileumdag

Ben je nieuwsgierig naar de foto's van de jubileumdag  gaan dan naar de ledenpagina 

feestelijke ledendag op 31 augustus 2019

 

ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Reiki Vereniging Cirkel


Lees verder
02 apr
2019
1922 – 2022 Honderd jaar Reiki

 Algemeen wordt aangenomen dar Usui Sensei in 1922 Reiki heeft vormgegeven. In 2022 bestaat Reiki dus 100 jaar en in deze 100 jaar heeft Reiki zich kunnen verspreiden over de wereld in honderden varianten. Helaas hebben er veel discussies plaatsgevonden (en vinden nog steeds plaats) over hoe Reiki eruit zou moeten zien en zou moeten worden beoefend. Dit draagt niet bepaald bij aan eenheid in de wereldwijde Reikigemeenschap. Wij vinden dat het tijd is deze verschillen te (h)erkennen als rijkdom van Reiki en polarisaties te helen, te transformeren in wederzijds respect plus verbinding met de eenheid van waaruit we allemaal Reiki hebben mogen ontvangen. Met andere woorden, het is tijd voor verzoening. In mei 2022 willen we, als onderdeel van een Celebration Congress, op de berg Kurama een "cirkel van eenheid” vormen met iedereen die de uitdaging van deze heling is aangegaan en heeft verwezenlijkt. Dat wordt de tijd en plaats waar we het verleden met divergentie achter ons laten en de blik richten op de toekomst. Met name worden hiervoor uitgenodigd de sleutelfiguren binnen Reiki die een titel dragen als Grandmaster, Lineage Bearer, Representative, President, of welke titel verder wordt gebruikt, maar zeker ook …JIJ! Voel je je aangesproken? Gaat er iets resoneren in je? Lees dan de volgende website aandachtig door:

http://www.reiki100.com

 

Jojan Jonker & Berthy Cambier

Lees verder

Agenda overzicht

09 nov
2019
Bestuursvergadering

Beste leden,

De bestuursvergaderingen zijn vrij toegankelijk voor leden van Reiki Vereniging Cirkel. Ben je nieuwsgierig wat er besproken wordt of heb je ideeën voor de vereniging die je graag naar voren wilt brengen, kom dan gerust naar een van de bestuursvergaderingen. De agenda is een week voor de vergadering bekend. Heb je interesse om een keer een vergadering bij te wonen, neem dan contact op met onze secretaris en mail naar secretaris@reikicirkel.nl .


Je bent van harte welkom.

Lees verder
Wij willen u attenderen op uitingen, die regelmatig te lezen zijn op websites van leden en niet-leden, waarin aangegeven wordt dat zij of hun cursus door de "beroepsvereniging" Cirkel erkend zijn.

Cirkel is geen beroepsvereniging en hanteert geen toetsingsbeleid, waaruit ooit een erkenning is voortgekomen. Tot op heden is geen enkel instituut c.q. cursus door Cirkel erkend en naar verwachting zal dat voorlopig ook niet plaatsvinden. Misleidende uitingen kunnen gemeld worden bij de secretaris: Secretaris@reikicirkel.nl

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:547
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:547
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 1.114,00 kb