Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki bestaat uit de Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbegrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht.

Lees verder
Wat doet Reiki

Wat doet Reiki? Reiki staat voor universele levensenergie. Als je Reiki geeft maak je verbinding met de oorspronkelijke energiebron. Je bent een kanaal waardoor de levensenergie naar jezelf en ook door anderen kan stromen. De levensenergie zit om ons heen en ook in ons. Deze

Lees verder
De Oorsprong

Sensei Mikao Usui is de ontdekker van Reiki Hij werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Yago in Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij Nagoya) in Zuid Japan. Hij is de ontdekker en grondlegger van Reiki, de (zelf)genezende methode die bekend staat als Reiki. Tevens is hij de oprichter van de Usui Reiki Ryoho; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

Lees verder

Boek

Het boek "Dit is Reiki"

Het boek "Dit is Reiki"van Frank Arjava Petter is voor niet leden van Reiki Vereniging Cirkel te bestellen via de knop lees verder onder aan de pagina. Lees ook het andere gedeelte Boek "Dit is Reiki"

Lees verder
Boek "Dit is Reiki"

In Nederland zijn er ruim vijftig Reiki boeken in omloop die grotendeels geschreven zijn vanuit de "Westerse” Reiki opvattingen. Eén van de bekendste auteurs is Frank Arjava Petter. Begonnen als "westerse” Reiki master ging hij zich steeds verder interesseren voor de geschiedenis van Reiki. Mede doordat hij zelf in Japan gewoond heeft en de taal begon te spreken, werd zijn drang naar het uitzoeken van de originaliteit van Reiki sterker en sterker.

Lees verder

Nieuws

03 okt
2020
DE CORONA-CRISIS – INFORMATIE OVER DE GEVOLGEN VOOR CIRKEL

Zoals reeds eerder gemeld gaat de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 4 april niet door.

Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe lang de beperkende maatregelen zullen duren, heeft het Bestuur van Cirkel besloten om de Algemene Leden Vergadering te verplaatsen naar ZATERDAG 3 OKTOBER 2020.
Het tijdstip blijft ongewijzigd: van 10:00 – 12:00 uur,  gevolgd door een lunch.

Aansluitend organiseren wij een CONTACTMIDDAG voor alle leden.
Het middagprogramma wordt later bekendgemaakt en zal bestaan uit een aantal workshops en wat andere activiteiten. Leden ontvangen tijdig bericht via de Nieuwsbrief en kunnen zich via een link inschrijven voor zowel ALV als Contactmiddag. Deelname is kostenloos (incl. lunch)
Zet dus 3 oktober alvast in je agenda en houd de Nieuwsbrief in de gaten. 
Ook hier op Facebook en op onze website houden we je op de hoogte

Wegens bovengenoemde wijzigingen komt de Contactdag van 10 oktober 2020 te vervallen.

Het bestuur
Lees verder
19 mrt
2020
ALV 4 april 2020 geannuleerd

ALV 4 april 2020 geannuleerd wegens Corona-maatregelen

Door de verregaande maatregelen van de regering in verband met de Corona-uitbraak zal de Algemene Leden Vergadering verplaatst worden naar een latere datum. In de Reflectie van maart, die alle leden inmiddels per post hebben ontvangen, staat uiteraard nog de datum van 4 april. Op het moment van verzending waren de maatregelen omtrent samenkomsten en sluiting van horeca en andere gelegenheden nog niet bekend gemaakt. Inmiddels is alles in een stroomversnelling geraakt en bijna het hele sociale leven tot stilstand gekomen. Zo ook de activiteiten van onze Cirkel.

 Nu is het afwachten hoe de situatie zich de komende weken zal ontwikkelen. Afhankelijk daarvan zal er een nieuwe datum geprikt worden voor de ALV

Wij zullen hierover zo snel mogelijk aan alle leden bericht sturen via de verschillende kanalen. Per Nieuwsbrief en ook via de website en onze Facebook-pagina zal een en ander bekend gemaakt worden. Leden die niet beschikken over internet ontvangen bericht per post.

 Namens het bestuur wens ik iedereen veel gezondheid toe. Dat we vanuit berusting en vol zelfvertrouwen ons kunnen wapenen tegen het virus. Maar ons vooral kunnen wapenen tegen de angst die het geheel bij ons en de mensen om ons heen kan oproepen. 

 Warme Reiki groeten,

 

Nico Michielsen

Voorzitter


Lees verder

Agenda overzicht

04 apr
2020
Algemene leden vergadering

 ANNULERING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

IN VERBAND MET DE CORONA-CRISIS EN DE DOOR DE REGERING AANGEKONDIGDE MAATREGELEN ZAL DE ALV NIET PLAATSVINDEN

OP 4 APRIL A.S.
Het bestuur vindt het belangrijk om het risico voor de leden zo veel mogelijk te beperken en heeft daarom besloten om de ALV te verplaatsen naar een later tijdstip.

In de week van 16 maart wordt een extra Nieuwsbrief verzonden

waarin de nieuwe datum bekend wordt gemaakt.

Ook hier op onze website en op Facebook wordt dit gepubliceerd.

 
 

 
 

Lees verder
03 okt
2020
Algemene Leden Vergadering
AGENDA  Algemene Leden Vergadering 3 oktober 2020
 
 1. Opening door de voorzitter; korte meditatie
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen ALV van 6 april en 4 mei 2019
 6. Jaarverslag 2019 bestuur
 7. Financiën - jaarverslag 2019 penningmeester
     Mutaties ledenbestand
 1. Verslag kascontrolecommissie
     Bevindingen – decharge-verlening door de leden –benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 1. Vaststelling en goedkeuring begroting 2020
 2. Vaststelling contributie 2021
 3. Aftredende bestuursleden
 4. Verkiezing bestuursleden
 
PAUZE
 
 1. Kwaliteit en toelatingsbeleid
 2. Jubileum, korte terugblik
 3. Contactdag, nieuwe ideeën 2020
 4. Reflectie, Facebook en website
 5. Regiodagen
 6. Datum volgende ALV
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Lees verder
Wij willen u attenderen op uitingen, die regelmatig te lezen zijn op websites van leden en niet-leden, waarin aangegeven wordt dat zij of hun cursus door de "beroepsvereniging" Cirkel erkend zijn.

Cirkel is geen beroepsvereniging en hanteert geen toetsingsbeleid, waaruit ooit een erkenning is voortgekomen. Tot op heden is geen enkel instituut c.q. cursus door Cirkel erkend en naar verwachting zal dat voorlopig ook niet plaatsvinden. Misleidende uitingen kunnen gemeld worden bij de secretaris: Secretaris@reikicirkel.nl

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:19
Total Size of Session Data: 1.167,00 kb