Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki bestaat uit de Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbegrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht.

Lees verder
Wat doet Reiki

Wat doet Reiki? Reiki staat voor universele levensenergie. Als je Reiki geeft maak je verbinding met de oorspronkelijke energiebron. Je bent een kanaal waardoor de levensenergie naar jezelf en ook door anderen kan stromen. De levensenergie zit om ons heen en ook in ons. Deze

Lees verder
De Oorsprong

Sensei Mikao Usui is de ontdekker van Reiki Hij werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Yago in Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij Nagoya) in Zuid Japan. Hij is de ontdekker en grondlegger van Reiki, de (zelf)genezende methode die bekend staat als Reiki. Tevens is hij de oprichter van de Usui Reiki Ryoho; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

Lees verder

Column

Column Het Begin

Waar trap je een “column”, zal ik het maar noemen, nu mee af? Tja, laten we dan bij het begin beginnen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar wat was nu precies de reden dat ik met reiki begonnen ben? Het grappige is, dat het enige wat ik in mijn parate geheugen heb zitten is, dat ik bij toeval (haha toeval) een boekenbon vond onder een stapel papier en dat ik die meenam naar de boekhandel waar ik schuin tegenover woon om een boek te kopen. Eigenlijk wilde ik een boek over edelstenen kopen, maar daar hadden ze er maar 1 van die me niet aansprak. In het schap

Lees verder
Vertellen over Reiki

Er is zoveel te vertellen over reiki, en zeker ook de wereld waarin je je begeeft als je ermee begint. Wat mij nog het meest bij staat van de eerste avond van de reiki 1 cursus was het tintelende, warme, soms prikkelende gevoel in mijn handpalmen en onder mijn voeten. Het gevoel dat er zoveel kracht in me zat, heel bijzonder. Het gevoel dat je in staat bent tot dingen die je nooit gedacht had. Ik wist toen natuurlijk helemaal nog niet wat er allemaal mogelijk was, en nu weet ik dat ook nog niet, want elke dag leer je bij en ontwikkel je jezelf. Maar het gaf me heel veel vertrouwen en maakte me enorm enthousiast.

Lees verder

Nieuws

06 apr
2019
Uitnodiging voor de ALV

 Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Cirkel op

zaterdag 6 april 2019
Locatie: Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond
Aanvang om 10.00 uur voor de ALV
of 13.30 uur om alleen de workshop bij te wonen
Telefoon van de dag: 06-203 513 96 (gsm Matthijs)

Meld je aan vóór 25 maart a.s. via deze link (inloggen vereist). Aanmelden is noodzakelijk in verband met de reservering van de lunch, deze wordt je aangeboden door de Vereniging.
 
Het volledige jaarverslag 2018 alsmede de begroting 2019 worden gepubliceerd in de digitale Reflectie van maart en op het besloten deel van de website.

Mary Waalkens is volgens rooster aftredend in de functie van penningmeester. 
Voor deze functie heeft Yvo Costa zich kandidaat gesteld.
Voor de vacante functies van 1e en 2e algemeen bestuurslid zullen de kandidaten zich in de Reflectie van maart kort voorstellen. 
Tegenkandidaten voor één van de genoemde functies kunnen zich tot 25 maart aanmelden bij het bestuur: bestuur@reikicirkel.nl.

Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om te beginnen met de ALV. Daarna staat er voor de leden die ook het middagprogramma volgen vanaf 12.30 uur een lunchbuffet klaar met ruimte om elkaar te ontmoeten. Vanaf 14.00 uur bieden wij een interactieve lezing over graancirkels aan. Meer informatie hierover vind je ook in de maart-editie van de Reflectie.
We hopen op een inspirerende dag met elkaar!
Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

Matthijs van den Bos,
secretaris

 

Matthijs van den Bos,

secretaris

 

 

Dagindeling:

10.00 uur:                    ontvangst met koffie/thee

10.30 uur:                    aanvang ALV

12.30 – 13.30 uur:        lunchpauze

14.00 – 16.00 uur:        lezing over graancirkels door Janet Ossebaard

16.00 – 16.30 uur:        gezamenlijke afsluiting en napraten

 
AGENDA  Algemene Leden Vergadering 6 april 2019
 

1.    Opening door de voorzitter; korte meditatie

2.    Vaststelling van de agenda

3.    Mededelingen

4.    Ingekomen stukken

5.    Notulen ALV van 14 april 2018

6.    Jaarverslag 2018 bestuur

7.    Financiën - jaarverslag 2018 penningmeester

       Mutaties ledenbestand

8.    Verslag kascontrolecommissie

        Bevindingen – decharge-verlening door de leden – benoeming nieuwe kascontrolecommissie

9.    Vaststelling en goedkeuring begroting 2019

10. Vaststelling contributie 2020

11. Aftredende bestuursleden

12. Verkiezing bestuursleden

 PAUZE

13. Kwaliteit en toelatingsbeleid

14. Jubileum

15. Contactdag, ervaringen 2018, nieuwe ideeën 2019/2020

16. Reflectie, Facebook en website

17. Regiodagen

18. Datum volgende ALV

19. Wat verder ter tafel komt

20. Rondvraag

21. Sluiting

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

voorzitter

 

 

X

 

 

X

secretaris

 

X

 

 

X

 

penningmeester

X

 

 

X

 

 

alg.lid 1  vacant

 

 

X

 

 

X

alg.lid 2  vacant

X

 

 

X

 

 


 

   

 
Lees verder
25 dec
2018
Reacties Contactdag 2018

Hieronder enkele reacties die wij ontvingen

via Facebook en de e-mail enquête

Ik vond het gisteren weer een hele mooie dag! Super bedankt nog daarvoor!

Dank voor de geweldige organisatie.Door jullie inzet hebben we kennis kunnen maken met andere diciplines en een mooie dag gehad.

Ik vond het een hele fijne dag en alles was uitstekend verzorgd.

 Helemaal niets gemist. Het was grandioos georganiseerd met interessante workshops.

 Ik kon gisteren de polstechniek niet volgen. Komt die meneer nog een keer?

 Byosen workshop was top...goede uitleg

 Mooi dat er een contactdag is en om met gelijkgestemden bij elkaar te zijn.

Ik vond het een geweldige dag. Het enige wat ik gemist heb is de tijd om alle programma-onderdelen te kunnen volgen. Keuzes maken is altijd lastig.

Ik vond deze dag een cadeautje vanaf het begin, dank aan de organisatie!

Misschien dat er weer eens een autoriteit uitgenodigd kan worden op het gebied van Reiki? zoals een paar jaar terug Walter Lubeck. Is Frank Arjava Petter ook te boeken?

 Super georganiseerd! Mijn complimenten!

 Complimenten voor de organisatie, was mijn eerste contact dag, dikke pluim

Meer informatie over de workshops. Ik had dan andere uitgekozen. Die workshops die ik uitgekozen had waren me te zweverig. Helaas.

Geweldig opgezet en begeleid. Veel dank voor de heerlijke dag!

 

 


Lees verder

Agenda overzicht

02 mrt
2019
Bestuursvergadering

Beste leden,

De bestuursvergaderingen zijn vrij toegankelijk voor leden van Reiki Vereniging Cirkel. Ben je nieuwsgierig wat er besproken wordt of heb je ideeën voor de vereniging die je graag naar voren wilt brengen, kom dan gerust naar een van de bestuursvergaderingen. De agenda is een week voor de vergadering bekend. Heb je interesse om een keer een vergadering bij te wonen, neem dan contact op met onze secretaris en mail naar secretaris@reikicirkel.nl .


Je bent van harte welkom.

 

Lees verder
Wij willen u attenderen op uitingen, die regelmatig te lezen zijn op websites van leden en niet-leden, waarin aangegeven wordt dat zij of hun cursus door de "beroepsvereniging" Cirkel erkend zijn.

Cirkel is geen beroepsvereniging en hanteert geen toetsingsbeleid, waaruit ooit een erkenning is voortgekomen. Tot op heden is geen enkel instituut c.q. cursus door Cirkel erkend en naar verwachting zal dat voorlopig ook niet plaatsvinden. Misleidende uitingen kunnen gemeld worden bij de secretaris: Secretaris@reikicirkel.nl

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 85,00 kb