Lid worden

Lid worden van Reiki Vereniging Cirkel

De vereniging kent Master leden en Aspirant-leden. Het lidmaatschap is persoonlijk op naam van het aangemelde lid en niet overdraagbaar.

Om lid te kunnen worden van Reiki Vereniging Cirkel dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Je hebt je Reiki-opleiding voltooid (Reiki 3B) of je volgt deze opleiding volgens het "Usui System of Natural Healing”
  2. Master-lid: je bent gecertificeerd Reiki-leraar (Master) (Shihan) in het genoemde systeem
  3. Aspirant-lid: je hebt minimaal een Reiki-1 cursus afgerond (met certificaat) in het genoemde systeem
  4. Door ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met de Ethische_code en het Huishoudelijk Reglement van Reiki Vereniging Cirkel.

Nieuwe aanmeldingen worden door het bestuur beoordeeld op grond van opleidingstraject, waarbij met name zeer kritisch gekeken wordt naar schriftelijke opleidingen, de bijbehorende inwijdingen en het tijdspad. Hiervoor vragen wij je een Curriculum Vitea (CV) in te vullen. Je wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de toelating als Master- of aspirant-lid.

 Aanmelding en verzending per post

 Download het Aanmeldingsformulier met daaraan gekoppeld het CV

  1. Vul het aanmeldingsformulier volledig in en onderteken dit voor akkoord
  2. Beantwoord de vragen van het CV zo volledig mogelijk.
  3. Print de formulieren en maak kopieën van je Reiki cerfica(a)t(en)
  4. Stuur alles naar:                     
Ledenadministratie Reiki Vereniging Cirkel  

Verlaat 10a, 3861 AA  Nijkerk

 
Aanmelding per e-mail: (dit heeft de voorkeur)

Stuur alle bovengenoemde formulieren (voorzien van je handtekening) plus certificaten ingescand (liefst als PDF-bestand) als bijlage naar lidworden@reikicirkel.nl


Contributie

De contributie voor dit jaar bedraagt     € 35,-- voor Masterleden

                                                                     € 25,-- voor Aspirant leden

(Bij aanmelding ná 1 maart wordt de contributie naar rato berekend.)

Het lidmaatschap is een doorlopend lidmaatschap (van 1 januari tot 31 december) en wordt elk jaar automatisch verlengd.
Opzeggen kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie. Bij latere opzegging is de contributie voor het volgende jaar te allen tijde verschuldigd aan de Vereniging.


©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:28
Total Size of Session Data: 95,00 kb