Uitnodiging voor de ALV

19 feb 2018

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Cirkel op 

zaterdag 14 april 2018
Wil je CARPOOLEN ga dan naar de login pagina
Locatie:         Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond
Aanvang om     10.00 uur voor de ALV
of             13.30 uur om alleen de workshop bij te wonen.
Telefoon van de dag: 06 20 35 13 96 (gsm Matthijs).

Bijgaand ontvang je de agenda en een formulier om je aan te melden voor de ALV. Stuur dit formulier s.v.p. vóór 31 maart naar de secretaris, of meld je aan via de website (inloggen vereist). Aanmelden is noodzakelijk in verband met de reservering van de lunch, deze wordt je aangeboden door de Vereniging.

Het volledige jaarverslag 2017, alsmede de begroting 2018 wordt gepubliceerd in de digitale Reflectie van maart. Je kan het verslag ook vinden op de website van Cirkel. Log in op het besloten deel met jouw eigen, bij ons geregistreerde e-mailadres en je volledige lidnummer (zie bovenaan deze brief).
 
Geeske van Rossum is volgens rooster aftredend in de functie van voorzitter, en stelt zich  herkiesbaar voor een volgende termijn van 3 jaren.
Yvonne Wanrooij is aftredend als algemeen bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar.
Voor de sinds de vorige ALV bestaande vacature van algemeen bestuurslid heeft het bestuur nog geen invulling kunnen vinden en hiervoor zoeken wij kandidaten.
Wil je in aanmerking komen voor één van de genoemde functies meld je dan aan via e-mail bij het bestuur: bestuur@reikicirkel.nl, dit kan tot uiterlijk 7 april a.s.

Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om te beginnen met de ALV. Daarna staat er voor de leden die ook het middagprogramma volgen een lunchbuffet klaar vanaf 12.30 uur met ruimte om elkaar (opnieuw) te ontmoeten. Vanaf 14.00 uur bieden wij een workshop NLP (neuro linguïstisch programmeren) door Gerard Wirtz.

We hopen op een inspirerende dag met elkaar!

Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

Matthijs van den Bos,
secretaris
Meld je hier aan voor de ALV

 


©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 71,00 kb