Nieuwe rubriek

03 jan 2019

Beste reiki beoefenaar/belangstellende

Ik ben Yvo, en als het goed is, vanaf de aankomende ALV penningmeester van CIRKEL. Vanuit dat oogpunt ben ik al een aantal keer aanwezig geweest bij bestuursvergaderingen. Onderwerp van gesprek is nog wel eens… de website. Hoe maak je die aantrekkelijker, zodat leden en geïnteresseerden die vaker bezoeken. Er zijn al een aantal dingen gedaan, zoals de site in een nieuw jasje steken en een apart deel voor leden. Wil je echter een website echt laten leven dan moet je er in mijn ogen ook voor zorgen dat de inhoud leeft. Toen ik dat tijdens een vergadering opperde was de reactie "goed idee Yvo… ga je gang”. Tja, en daar gaat mijn vrije zaterdagavond… Nee grapje, het idee is dat ik elke 2 weken een stukje schrijf voor op de website. Iets dat in meer, of mindere, mate te maken heeft met reiki natuurlijk, maar soms ook gewoon met mijn kijk op het leven. Wat ik daarbij wel al wil benadrukken voordat ik ook maar iets geschreven heb, is dat het op persoonlijke titel is en zeker niet de visie, of het standpunt van het bestuur vertegenwoordigd. Ik hoop dat je plezier beleeft aan het lezen en het je soms aan het denken zet, en mocht je zelf een leuk idee hebben om de website levendiger te maken… laat het gerust weten 

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:28
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:28
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 71,00 kb