reiki, vereniging, usui, alternatief, geneeswijze

Nieuws

12 mei
2018
Uitnodiging voor de Cirkel Regiodag zaterdag 26 mei 2018

Wie organiseert: Geertje Pinxten en Inge Cox

Waar: Therapeuticum De Fakkel, Fakkelweg 1, 6077 GC Sint Odiliënberg                                    

Wanneer: zaterdag 26 mei van 10.00 tot 16.15 uur.

Kosten: 10 Euro, overmaken voor 23 mei op bankrekening

NL66 INGB 0007 2299 88  t.n.v. Vereniging Cirkel Nijkerk

onder vermelding van je naam en lidnummer en regiodag 26 mei 2018

Opgeven: voor 23 mei via de mail geertjepinxten@hotmail.com

Wij zorgen voor koffie, thee en water met wat lekkers en wij verzoeken jullie om zelf wat mee te nemen voor de lunch

Dagprogramma:

10.00 uur: welkom en voorstelrondje

11.00 uur: interactieve workshop: Ontdek je Berenkracht

12.00 – 13.00 uur: lunch

13.00 – 14.00 uur introductieworkshop door Inge Cox over kleur- lichtolie, een goed inzetbaar middel bij Reikibehandelingen

15.15 uur: koffie en theepauze

15.30 uur: elkaar behandelen op de 4 behandeltafels.

16.00 uur: evaluatie en afsluiting

 

Wij wensen je een fijne gezellige en leerzame dag toe.

Geertje Pinxten         

Inge Cox     
 
Lees meer
19 apr
2018
Privacywet: De AVG
De nieuwe privacywetgeving (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 door iedereen die met persoonsgegevens werkt nageleefd moeten worden.
De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevens en is ook wel bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation).
Deze nieuwe Europese wetgeving zal vanaf 25 mei de huidige Wet bescherming persoonsgegevens volledig vervangen. Het doel van de wet is simpelweg het beschermen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
De definitie van persoonsgegevens wordt onder de AVG uitgebreid tot ' alle informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon '. Deze uitbreiding zorgt er bijvoorbeeld voor dat e-mailadressen, ook als persoonsgegeven worden beschouwd wanneer steeds dezelfde natuurlijke persoon deze mails beantwoordt. We kunnen persoonsgegevens onderverdelen in algemene en bijzonderegegevens. Algemene persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam en e-mail. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn de gezondheidsstatus of religie van jouw klant. Wanneer jij met bijzondere persoonsgegevens werkt (als je bijvoorbeeld als reikibehandelaar werkt met mensen) ben jij aan strengere regels verbonden omtrent het verwerken van deze gegevens.

Binnenkort hopen we meer informatie te kunnen geven omtrent deze wet.
Lees meer
14 apr
2018
Algemene ledenvergadering
Beste leden,
Tijdens de ALV hebben we van een fantastische workshop kunnen genieten over de NLP.
Op veler verzoek van de aanwezige leden plaatsen we hier de presentatie zoals die werd gegeven door Gerard Wirtz
Om de presentatie te bekijken kun je inloggen en kijk onder de tab ALV
Lees meer
12 feb
2018
Nieuw bestuurslid
Nieuw bestuurslid
 

Het bestuur is dringend op zoek naar aanvulling – graag komen wij in contact met geïnteresseerde leden van Cirkel, die met enthousiasme willen werken aan de belangenbehartiging van onze leden en de positieve inbreng van onze vereniging binnen de alternatieve/holistische healing-methoden. Stuur een e-mail met motivatie naar secretaris@reikicirkel.nl

Het betreft een algemeen bestuurslid met affiniteit voor de Reflectie

 
Notulist(e) 
 
Dan hebben wij een leuke job voor je. Onze Cirkel is op zoek naar een nieuwe notulist (m/v). Het gaat om het maken van verslagen van onze bestuursvergaderingen, ongeveer 6 á 8 maal per jaar en éénmaal per jaar van de Algemene Leden Vergadering. Wij vragen een enthousiast iemand die beschikt over affiniteit met taal.
Indien je belangstelling hebt hiervoor, vragen wij je een mail te sturen aan secretaris@reikicirkel.nl 
Met een korte beschrijving waarom je denk geschikt te zijn voor deze functie.
Lees meer
©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:28
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:28
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 76,00 kb