Nieuws

03 okt
2020
DE CORONA-CRISIS – INFORMATIE OVER DE GEVOLGEN VOOR CIRKEL
Lees verder
19 mrt
2020
ALV 4 april 2020 geannuleerd
Lees verder
19 mrt
2020
Praktijk sluiten of niet?


 

Lees verder
25 jan
2020
Regiocontact dag Regio Midden 25 januari 2020

Lees verder
08 sep
2018
Contactdag 2018
Lees verder
19 apr
2018
Privacywet: De AVG
De nieuwe privacywetgeving (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 door iedereen die met persoonsgegevens werkt nageleefd moeten worden.
De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevens en is ook wel bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation).
Deze nieuwe Europese wetgeving zal vanaf 25 mei de huidige Wet bescherming persoonsgegevens volledig vervangen. Het doel van de wet is simpelweg het beschermen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
De definitie van persoonsgegevens wordt onder de AVG uitgebreid tot ' alle informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon '. Deze uitbreiding zorgt er bijvoorbeeld voor dat e-mailadressen, ook als persoonsgegeven worden beschouwd wanneer steeds dezelfde natuurlijke persoon deze mails beantwoordt. We kunnen persoonsgegevens onderverdelen in algemene en bijzonderegegevens. Algemene persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam en e-mail. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn de gezondheidsstatus of religie van jouw klant. Wanneer jij met bijzondere persoonsgegevens werkt (als je bijvoorbeeld als reikibehandelaar werkt met mensen) ben jij aan strengere regels verbonden omtrent het verwerken van deze gegevens.

Binnenkort hopen we meer informatie te kunnen geven omtrent deze wet.
20 jan
2018
Regiodag Amersfoort
Op 20 januari is er weer een Regiodag geweest in Amersfoort. Dit keer was het in de stad op de Weversingel. in de praktijk van Petra v Schaik.
Voor de middag was er een workshop Kristallen, gegeven door Petra. We kunnen stellen dat het een doorgaand succes was. Tijdens de workshop werd er met Kristallen gewerkt en uitgelegd wat je er mee kan doen en waar het op werkt. De Kristallen zijn goed te gebruiken in combinatie met Reiki daar is veel aandacht aan besteed. Na de lunch hebben de aanwezigen aan elkaar Reiki gegeven en uitgewisseld wat de ervaringen waren tijdens de Reiki sessie.
Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagde dag met 15 deelnemers

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:19
Total Size of Session Data: 1.167,00 kb