Disclaimer

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om u, als lid, een bestelformulier in te kunnen vullen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

 

Deze website houdt d.m.v. een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

 

Overige juridische informatie

Vereniging Cirkel betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

 

Vereniging Cirkel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

 

De verhalen en reacties van de leden van de vereniging hoeven niet noodzakelijkerwijze overeen te komen met de mening van het bestuur of haar individuele leden.

 

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Reiki Vereniging Cirkel of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan.

 

Persoonsgegevens

Op de site van Reiki Vereniging Cirkel staan persoonsgegevens vermeld. Misbruik, colportage, werving, spam en andere vormen van oneigenlijk gebruik worden direct aangegeven teneinde vervolging mogelijk te maken.

Powered by webXpress