FacebookWeb


 

 

Op de ALV van zaterdag 8 april heeft het bestuur toegezegd te kijken naar het opzetten van een besloten pagina op Facebook uitsluitend voor leden. Bij nader inzien hebben wij tijdens de bestuursvergadering van 8 juli jl. besloten dat niet te doen. Het zou betekenen dat wij twee Facebook pagina's naast elkaar zouden hebben, één voor iedereen zichtbaar die belangstelling heeft voor onze Reiki vereniging en één gesloten voor uitsluitend leden. In feite blijkt dat dus helemaal onnodig. Onze leden kunnen immers gebruikmaken van de inlogpagina op onze website.

Ga naar https://www.reikicirkel.nl/nl/home   en klik op "Inloggen Ledenpagina”

Wanneer men inlogt met als gebruikersnaam het eigen e-mailadres en bij wachtwoord het lidmaatschapsnummer bij onze vereniging, dan heeft men toegang tot een besloten deel waar je berichten kan plaatsen en lezen die alleen voor leden toegankelijk zijn.

Daar kan men ook verdere informatie vinden zoals: verslagen, notities, nieuws, vergaderstukken, reglementen, enz. Deze pagina is nu nog wat "ongevuld”, maar het is juist de bedoeling dat wij die met z'n allen gaan invullen. Dus.....ga regelmatig even kijken op dit alleen voor leden te bezoeken deel van onze website.

 

 


©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:19
Total Size of Session Data: 85,00 kb