Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki bestaat uit de Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbegrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht.

Lees verder
Wat doet Reiki

Wat doet Reiki? Reiki staat voor universele levensenergie. Als je Reiki geeft maak je verbinding met de oorspronkelijke energiebron. Je bent een kanaal waardoor de levensenergie naar jezelf en ook door anderen kan stromen. De levensenergie zit om ons heen en ook in ons. Deze

Lees verder
De Oorsprong

Sensei Mikao Usui is de ontdekker van Reiki Hij werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Yago in Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij Nagoya) in Zuid Japan. Hij is de ontdekker en grondlegger van Reiki, de (zelf)genezende methode die bekend staat als Reiki. Tevens is hij de oprichter van de Usui Reiki Ryoho; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

Lees verder
12 mei
2018
Uitnodiging voor de Cirkel Regiodag zaterdag 26 mei 2018

Wie organiseert: Geertje Pinxten en Inge Cox

Waar: Therapeuticum De Fakkel, Fakkelweg 1, 6077 GC Sint Odiliënberg                                    

Wanneer: zaterdag 26 mei van 10.00 tot 16.15 uur.

Kosten: 10 Euro, overmaken voor 23 mei op bankrekening

NL66 INGB 0007 2299 88  t.n.v. Vereniging Cirkel Nijkerk

onder vermelding van je naam en lidnummer en regiodag 26 mei 2018

Opgeven: voor 23 mei via de mail geertjepinxten@hotmail.com

Wij zorgen voor koffie, thee en water met wat lekkers en wij verzoeken jullie om zelf wat mee te nemen voor de lunch

Dagprogramma:

10.00 uur: welkom en voorstelrondje

11.00 uur: interactieve workshop: Ontdek je Berenkracht

12.00 – 13.00 uur: lunch

13.00 – 14.00 uur introductieworkshop door Inge Cox over kleur- lichtolie, een goed inzetbaar middel bij Reikibehandelingen

15.15 uur: koffie en theepauze

15.30 uur: elkaar behandelen op de 4 behandeltafels.

16.00 uur: evaluatie en afsluiting

 

Wij wensen je een fijne gezellige en leerzame dag toe.

Geertje Pinxten         

Inge Cox     
 
Lees verder
19 apr
2018
Privacywet: De AVG
De nieuwe privacywetgeving (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 door iedereen die met persoonsgegevens werkt nageleefd moeten worden.
De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevens en is ook wel bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation).
Deze nieuwe Europese wetgeving zal vanaf 25 mei de huidige Wet bescherming persoonsgegevens volledig vervangen. Het doel van de wet is simpelweg het beschermen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
De definitie van persoonsgegevens wordt onder de AVG uitgebreid tot ' alle informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon '. Deze uitbreiding zorgt er bijvoorbeeld voor dat e-mailadressen, ook als persoonsgegeven worden beschouwd wanneer steeds dezelfde natuurlijke persoon deze mails beantwoordt. We kunnen persoonsgegevens onderverdelen in algemene en bijzonderegegevens. Algemene persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam en e-mail. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn de gezondheidsstatus of religie van jouw klant. Wanneer jij met bijzondere persoonsgegevens werkt (als je bijvoorbeeld als reikibehandelaar werkt met mensen) ben jij aan strengere regels verbonden omtrent het verwerken van deze gegevens.

Binnenkort hopen we meer informatie te kunnen geven omtrent deze wet.
Lees verder
30 jun
2018
Bestuursvergadering

Lees verder
26 mei
2018
Bestuursvergadering

Lees verder
Wij willen u attenderen op uitingen, die regelmatig te lezen zijn op websites van leden en niet-leden, waarin aangegeven wordt dat zij of hun cursus door de "beroepsvereniging" Cirkel erkend zijn.

Cirkel is geen beroepsvereniging en hanteert geen toetsingsbeleid, waaruit ooit een erkenning is voortgekomen. Tot op heden is geen enkel instituut c.q. cursus door Cirkel erkend en naar verwachting zal dat voorlopig ook niet plaatsvinden. Misleidende uitingen kunnen gemeld worden bij de secretaris: Secretaris@reikicirkel.nl

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 84,00 kb