Reiki vereniging Cirkel. Nederland
Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki bestaat uit de Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbegrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht.

Lees verder
Wat doet Reiki

Wat doet Reiki? Reiki staat voor universele levensenergie. Als je Reiki geeft maak je verbinding met de oorspronkelijke energiebron. Je bent een kanaal waardoor de levensenergie naar jezelf en ook door anderen kan stromen. De levensenergie zit om ons heen en ook in ons. Deze

Lees verder
De Oorsprong

Sensei Mikao Usui is de ontdekker van Reiki Hij werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Yago in Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij Nagoya) in Zuid Japan. Hij is de ontdekker en grondlegger van Reiki, de (zelf)genezende methode die bekend staat als Reiki. Tevens is hij de oprichter van de Usui Reiki Ryoho; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

Lees verder
22 sep
2018
Uitnodiging Regiodag Noord-Holland
Beste collega reikimasters en aspirant reikimasters,
Zaterdag 22 september 2018 organiseert Cirkel i.s.m. Geeske van Rossum en Tineke Wijnker (commisie regiodag Noord-Holland) een Regiodag.
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers, bijdrage voor deze dag is € 10,00. Cirkel zorgt voor de zaal, koffie, thee en een lunch.
Voor het middagprogramma hebben we 3 reikitafels nodig. Wie o wie kan een reiki tafel meenemen?  Wil je dat aangeven bij je aanmelding?
Locatie  : De Vrijburcht
Adres    : Vrijburglaan 2, 1962 VA Heemskerk
Zie voor routebeschrijving  http://www.devrijburcht.com/. Er is ruime parkeergelegenheid.
 
Heb je zin om te komen, geef je dan vóór 30 augustus op d.m.v. deze link of stuur een e-mail aan Geeske voorzitter@reikicirkel.nl met de onderstaande gegevens:
Naam en lidnummer, telefoonnummer, lunch wel of niet vegetarisch en of je eventueel een reiki-tafel kan meebrengen.
 
Graag het bedrag ad €10,00 over te maken op bankrek.nr. NL66 INGB 0007 2299 88 t.n.v. Vereniging Cirkel o.v.v. Regiodag Noord-Holland en je lidnummer. Aanmelding is hierbij definitief. Mocht het aantal van maximaal 15 deelnemers worden overschreven dan krijg je hiervan bericht en wordt het bedrag teruggestort. Annuleren is mogelijk tot 14 september, daarna wordt geen restitutie verleend.
 
Geef je snel op, want vol = vol.

We zien jullie graag verschijnen,
namens de commissie regiodag Noord-Holland,
Geeske van Rossum
Tineke Wijnker   
 
Programma van de dag:
9.30-10.00 ontvangst koffie/thee
10.00 welkom en meditatie
10.30 -11.30 Mudra's (Yoga met je handen)
11.30 -12.30 blokkades opsporen d.m.v. mudra's en biotensor. Uitleg, demonstratie, door Geeske
12.30-13.00 tijd voor vragen / ervaringen Mudra's
13.00-14.00 lunchpauze
14.00- 15.30 elkaar met Reiki behandelen (3 groepjes van 5)
15.30 -16.30 afsluitende meditatie en tijd voor napraten en afsluiten.
Lees verder
17 jun
2018
AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)
AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving noopt organisaties om op zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij verkrijgen.

Ook wij krijgen in de dagelijkse uitvoering van ons werk veel te maken met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Om bewust te zijn van de dagelijkse verwerkingen die we verrichten met persoonsgegevens en om hier op een zo een zorgvuldig mogelijke wijze mee om te gaan, hebben we in een privacy handboek regels en procedures neergelegd die gelden voor de werkprocessen binnen Reiki Vereniging Cirkel. Dit privacy handboek heeft hiermee enerzijds tot doel om bewustwording te creëren voor alle bestuursleden binnen Reiki Vereniging Cirkel en voorts dient het ter ondersteuning voor de vormgeving van huidige en toekomstige werkprocessen. Tenslotte draagt dit handboek bij aan de aantoonbaarheid van onze compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 
Lees verder
03 nov
2018
Contactdag

Lees verder
22 sep
2018
Regiodag Noord-Holland
Beste collega reikimasters en aspirant reikimasters,
 
Zaterdag 22 september 2018 organiseert Cirkel i.s.m. Geeske van Rossum en Tineke Wijnker (commisie regiodag Noord-Holland) een Regiodag.
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers, bijdrage voor deze dag is € 10,00. Cirkel zorgt voor de zaal, koffie, thee en een lunch.
Voor het middagprogramma hebben we 3 reikitafels nodig. Wie o wie kan een reiki tafel meenemen?  Wil je dat aangeven bij je aanmelding?
Locatie  : De Vrijburcht
Adres    : Vrijburglaan 2, 1962 VA Heemskerk
Zie voor routebeschrijving  http://www.devrijburcht.com/. Er is ruime parkeergelegenheid.
 
Heb je zin om te komen, geef je dan vóór 30 augustus op d.m.v. deze link of stuur een e-mail aan Geeske voorzitter@reikicirkel.nl met de onderstaande gegevens:
Naam en lidnummer, telefoonnummer, lunch wel of niet vegetarisch en of je eventueel een reiki-tafel kan meebrengen.
 
Graag het bedrag ad €10,00 over te maken op bankrek.nr. NL66 INGB 0007 2299 88 t.n.v. Vereniging Cirkel o.v.v. Regiodag Noord-Holland en je lidnummer. Aanmelding is hierbij definitief. Mocht het aantal van maximaal 15 deelnemers worden overschreven dan krijg je hiervan bericht en wordt het bedrag teruggestort. Annuleren is mogelijk tot 14 september, daarna wordt geen restitutie verleend.
 
Geef je snel op, want vol = vol.

We zien jullie graag verschijnen,
namens de commissie regiodag Noord-Holland,
Geeske van Rossum
Tineke Wijnker   
 
Programma van de dag:
9.30-10.00 ontvangst koffie/thee
10.00 welkom en meditatie
10.30 -11.30 Mudra's (Yoga met je handen)
11.30 -12.30 blokkades opsporen d.m.v. mudra's en biotensor. Uitleg, demonstratie, door Geeske
12.30-13.00 tijd voor vragen / ervaringen Mudra's
13.00-14.00 lunchpauze
14.00- 15.30 elkaar met Reiki behandelen (3 groepjes van 5)
15.30 -16.30 afsluitende meditatie en tijd voor napraten en afsluiten.
Lees verder
Wij willen u attenderen op uitingen, die regelmatig te lezen zijn op websites van leden en niet-leden, waarin aangegeven wordt dat zij of hun cursus door de "beroepsvereniging" Cirkel erkend zijn.

Cirkel is geen beroepsvereniging en hanteert geen toetsingsbeleid, waaruit ooit een erkenning is voortgekomen. Tot op heden is geen enkel instituut c.q. cursus door Cirkel erkend en naar verwachting zal dat voorlopig ook niet plaatsvinden. Misleidende uitingen kunnen gemeld worden bij de secretaris: Secretaris@reikicirkel.nl

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 85,00 kb