Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki bestaat uit de Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbegrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht.

Lees verder
Wat doet Reiki

Wat doet Reiki? Reiki staat voor universele levensenergie. Als je Reiki geeft maak je verbinding met de oorspronkelijke energiebron. Je bent een kanaal waardoor de levensenergie naar jezelf en ook door anderen kan stromen. De levensenergie zit om ons heen en ook in ons. Deze

Lees verder
De Oorsprong

Sensei Mikao Usui is de ontdekker van Reiki Hij werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Yago in Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij Nagoya) in Zuid Japan. Hij is de ontdekker en grondlegger van Reiki, de (zelf)genezende methode die bekend staat als Reiki. Tevens is hij de oprichter van de Usui Reiki Ryoho; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

Lees verder
23 jun
2018
Regiodag Zuid Holland
Uitnodiging voor leden van de Cirkel Regiodag Zuid Holland
Wie organiseert: Karen Schröder
Locatie: Hangarweg 12, 2241 TZ Wassenaar

Kosten incl. lunch: € 10,00 over te maken voor 16 juni op
bankrekening NL66 INGB 0007 2299 88 t.n.v. Vereniging Cirkel Nijkerk
onder vermelding van je lidnummer en regiodag 23 juni 2018.

Aanmelden: vóór 16 juni via onderstaande link of per mail naar penningmeester@reikicirkel.nl

Thema:    Reiki en je innerlijk kind    

09.30 uur    Inloop, koffie en thee staan klaar
10.00 uur    Welkom en voorstelrondje
10.30 uur     Meditatie door Geeske
10.45 uur    Interactieve Workshop Reiki en je Innerlijk kind
12.15 uur    Lunch
13.15 uur    Bloesemremedie samenstellen ter ondersteuning van
                   jouw unieke proces
14.30 uur    Elkaar behandelen op de behandeltafels
15.15 uur    Koffie en theepauze
15.30 uur    Vervolg behandeling en Reiki leefregels
16.00 uur    Evaluatie en afsluiten
                                                                                                                                                                                                                                                            
Lees verder
17 jun
2018
AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)
AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving noopt organisaties om op zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij verkrijgen.

Ook wij krijgen in de dagelijkse uitvoering van ons werk veel te maken met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Om bewust te zijn van de dagelijkse verwerkingen die we verrichten met persoonsgegevens en om hier op een zo een zorgvuldig mogelijke wijze mee om te gaan, hebben we in een privacy handboek regels en procedures neergelegd die gelden voor de werkprocessen binnen Reiki Vereniging Cirkel. Dit privacy handboek heeft hiermee enerzijds tot doel om bewustwording te creëren voor alle bestuursleden binnen Reiki Vereniging Cirkel en voorts dient het ter ondersteuning voor de vormgeving van huidige en toekomstige werkprocessen. Tenslotte draagt dit handboek bij aan de aantoonbaarheid van onze compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 
Lees verder
03 nov
2018
Contactdag

Lees verder
30 jun
2018
Bestuursvergadering

Lees verder
Wij willen u attenderen op uitingen, die regelmatig te lezen zijn op websites van leden en niet-leden, waarin aangegeven wordt dat zij of hun cursus door de "beroepsvereniging" Cirkel erkend zijn.

Cirkel is geen beroepsvereniging en hanteert geen toetsingsbeleid, waaruit ooit een erkenning is voortgekomen. Tot op heden is geen enkel instituut c.q. cursus door Cirkel erkend en naar verwachting zal dat voorlopig ook niet plaatsvinden. Misleidende uitingen kunnen gemeld worden bij de secretaris: Secretaris@reikicirkel.nl

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 85,00 kb