1922 – 2022 Honderd jaar Reiki

02 apr 2019

 Algemeen wordt aangenomen dar Usui Sensei in 1922 Reiki heeft vormgegeven. In 2022 bestaat Reiki dus 100 jaar en in deze 100 jaar heeft Reiki zich kunnen verspreiden over de wereld in honderden varianten. Helaas hebben er veel discussies plaatsgevonden (en vinden nog steeds plaats) over hoe Reiki eruit zou moeten zien en zou moeten worden beoefend. Dit draagt niet bepaald bij aan eenheid in de wereldwijde Reikigemeenschap. Wij vinden dat het tijd is deze verschillen te (h)erkennen als rijkdom van Reiki en polarisaties te helen, te transformeren in wederzijds respect plus verbinding met de eenheid van waaruit we allemaal Reiki hebben mogen ontvangen. Met andere woorden, het is tijd voor verzoening. In mei 2022 willen we, als onderdeel van een Celebration Congress, op de berg Kurama een "cirkel van eenheid” vormen met iedereen die de uitdaging van deze heling is aangegaan en heeft verwezenlijkt. Dat wordt de tijd en plaats waar we het verleden met divergentie achter ons laten en de blik richten op de toekomst. Met name worden hiervoor uitgenodigd de sleutelfiguren binnen Reiki die een titel dragen als Grandmaster, Lineage Bearer, Representative, President, of welke titel verder wordt gebruikt, maar zeker ook …JIJ! Voel je je aangesproken? Gaat er iets resoneren in je? Lees dan de volgende website aandachtig door:

http://www.reiki100.com

 

Jojan Jonker & Berthy Cambier

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:547
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:547
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 1.109,00 kb