Algemene leden vergadering

04 apr 2020

 ANNULERING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

IN VERBAND MET DE CORONA-CRISIS EN DE DOOR DE REGERING AANGEKONDIGDE MAATREGELEN ZAL DE ALV NIET PLAATSVINDEN

OP 4 APRIL A.S.
Het bestuur vindt het belangrijk om het risico voor de leden zo veel mogelijk te beperken en heeft daarom besloten om de ALV te verplaatsen naar een later tijdstip.

In de week van 16 maart wordt een extra Nieuwsbrief verzonden

waarin de nieuwe datum bekend wordt gemaakt.

Ook hier op onze website en op Facebook wordt dit gepubliceerd.

 
 

 
 

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 1.162,00 kb