Privacywet: De AVG

19 apr 2018

De nieuwe privacywetgeving (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 door iedereen die met persoonsgegevens werkt nageleefd moeten worden.
De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevens en is ook wel bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation).
Deze nieuwe Europese wetgeving zal vanaf 25 mei de huidige Wet bescherming persoonsgegevens volledig vervangen. Het doel van de wet is simpelweg het beschermen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
De definitie van persoonsgegevens wordt onder de AVG uitgebreid tot ' alle informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon '. Deze uitbreiding zorgt er bijvoorbeeld voor dat e-mailadressen, ook als persoonsgegeven worden beschouwd wanneer steeds dezelfde natuurlijke persoon deze mails beantwoordt. We kunnen persoonsgegevens onderverdelen in algemene en bijzonderegegevens. Algemene persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam en e-mail. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn de gezondheidsstatus of religie van jouw klant. Wanneer jij met bijzondere persoonsgegevens werkt (als je bijvoorbeeld als reikibehandelaar werkt met mensen) ben jij aan strengere regels verbonden omtrent het verwerken van deze gegevens.

Binnenkort hopen we meer informatie te kunnen geven omtrent deze wet.

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 71,00 kb