Regiodag Zuid Holland

23 jun 2018

Uitnodiging voor leden van de Cirkel Regiodag Zuid Holland
Wie organiseert: Karen Schröder
Locatie: Hangarweg 12, 2241 TZ Wassenaar

Kosten incl. lunch: € 10,00 over te maken voor 16 juni op
bankrekening NL66 INGB 0007 2299 88 t.n.v. Vereniging Cirkel Nijkerk
onder vermelding van je lidnummer en regiodag 23 juni 2018.

Aanmelden: vóór 16 juni via onderstaande link of per mail naar penningmeester@reikicirkel.nl

Thema:    Reiki en je innerlijk kind    

09.30 uur    Inloop, koffie en thee staan klaar
10.00 uur    Welkom en voorstelrondje
10.30 uur     Meditatie door Geeske
10.45 uur    Interactieve Workshop Reiki en je Innerlijk kind
12.15 uur    Lunch
13.15 uur    Bloesemremedie samenstellen ter ondersteuning van
                   jouw unieke proces
14.30 uur    Elkaar behandelen op de behandeltafels
15.15 uur    Koffie en theepauze
15.30 uur    Vervolg behandeling en Reiki leefregels
16.00 uur    Evaluatie en afsluiten
                                                                                                                                                                                                                                                            

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 71,00 kb