Regiodag Noord - Holland

25 sep 2018

Op zaterdag 22 september vond de Regiodag in Heemskerk plaats. Deze dag was georganiseerd door Tineke Wijnker en zij had zich verdiept in mudra’s. Mudra’s zijn genezende handgebaren, zeg maar ‘yoga met je handen’. Na een uitleg over de werking van mudra’s liet ze ons er diverse voor welbevinden en geluk ervaren, zoals de mudra voor geduld, het herstellen van evenwicht, prana/levensenergie, de Lotus mudra, vuurmudra, gebedsmudra en de mudra  voor loslaten. Bijzonder wat zo’n handpositie voor je doet!

Vervolgens gaf Geeske van Rossum een demonstratie met haar biosensor. Er was een vrijwilliger die het graag eens wilde ondergaan. Daar kwam een blokkade uit die haar al tijden hinderde. Geeske wist de juiste vragen te stellen en met behulp van de biosensor werd duidelijk waar de oorzaak lag. Daar ging zij mee aan de slag tot de biosensor aangaf dat het opgelost was. Na de behandeling was er een prachtig medemens met een blokkade minder!

Na van de lunch te hebben genoten was er ruime tijd om elkaar te behandelen. Het werd voor iedereen duidelijk dat het fijn is om Reiki te mogen geven en tegelijkertijd ook heel fijn is om af en toe zelf op de tafel te liggen en het te mogen ontvangen. En dan komt het bij een groepsbehandeling ook nog eens extra bij je binnen. De meeste aanwezigen gaven aan dat het lang geleden was dat ze zelf een Reiki behandeling kregen en vonden het heerlijk!
De dag was veel te snel voorbij. Allen hadden enorm genoten en waren Tineke en Geeske dankbaar voor het organiseren van deze dag.

 
 
Een aantal keer per jaar is er mogelijkheid om deel te nemen aan een Regiodag. Iedere keer wordt ’s ochtends ingegaan op een bepaald onderwerp en is er ’s middags ruimte om elkaar te behandelen en ervaringen te delen. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de data in 2019!©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:28
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:28
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 71,00 kb