Uitnodiging voor de ALV

04 mei 2019

 Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Cirkel op

zaterdag 4 mei 2019
Locatie: Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond
Aanvang om 13.30 uur 

Telefoon van de dag: 06-203 513 96 (gsm Matthijs)

Meld je aan vóór 30 april  a.s. via deze link (inloggen vereist). Aanmelden is noodzakelijk in verband met de reservering van de zaal.
 
Het volledige jaarverslag 2018 alsmede de begroting 2019 zijn gepubliceerd in de digitale Reflectie van maart en op het besloten deel van de website.

Mary Waalkens is volgens rooster aftredend in de functie van penningmeester. 
Voor deze functie heeft Yvo Costa zich kandidaat gesteld.
Voor de vacante functies van 1e en 2e algemeen bestuurslid hebben de kandidaten zich in de Reflectie van maart kort voorgesteld. 
Tegenkandidaten voor één van de genoemde functies kunnen zich tot 30 april aanmelden bij het bestuur: bestuur@reikicirkel.nl.

We hopen op een inspirerende dag met elkaar!
Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

Matthijs van den Bos,
secretaris

 

 
AGENDA  Extra Algemene Leden Vergadering 4 mei 2019
 

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling agenda

4. Notulen ALV 6 april 2019

5. Verkiezing kascommissie

6. Verkiezing bestuursleden

PAUZE

7. Kwaliteit en toelatingsbeleid

8. Jubileum

9. Contactdag, ervaringen 2018, nieuwe ideeën 2019/2020

10. Regiodagen

11. Reflectie, Facebook en website

12. Datum volgende ALV

13. Wat verder ter tafel komt

14. Rondvraag

15. Sluiting

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

voorzitter

 

 

X

 

 

X

secretaris

 

X

 

 

X

 

penningmeester

X

 

 

X

 

 

alg.lid 1  vacant

 

 

X

 

 

X

alg.lid 2  vacant

X

 

 

X

 

 


 

   

 

©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 71,00 kb