ALV 4 april 2020 geannuleerd

19 mrt 2020

ALV 4 april 2020 geannuleerd wegens Corona-maatregelen

Door de verregaande maatregelen van de regering in verband met de Corona-uitbraak zal de Algemene Leden Vergadering verplaatst worden naar een latere datum. In de Reflectie van maart, die alle leden inmiddels per post hebben ontvangen, staat uiteraard nog de datum van 4 april. Op het moment van verzending waren de maatregelen omtrent samenkomsten en sluiting van horeca en andere gelegenheden nog niet bekend gemaakt. Inmiddels is alles in een stroomversnelling geraakt en bijna het hele sociale leven tot stilstand gekomen. Zo ook de activiteiten van onze Cirkel.

 Nu is het afwachten hoe de situatie zich de komende weken zal ontwikkelen. Afhankelijk daarvan zal er een nieuwe datum geprikt worden voor de ALV

Wij zullen hierover zo snel mogelijk aan alle leden bericht sturen via de verschillende kanalen. Per Nieuwsbrief en ook via de website en onze Facebook-pagina zal een en ander bekend gemaakt worden. Leden die niet beschikken over internet ontvangen bericht per post.

 Namens het bestuur wens ik iedereen veel gezondheid toe. Dat we vanuit berusting en vol zelfvertrouwen ons kunnen wapenen tegen het virus. Maar ons vooral kunnen wapenen tegen de angst die het geheel bij ons en de mensen om ons heen kan oproepen. 

 Warme Reiki groeten,

 

Nico Michielsen

Voorzitter


©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:573
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:13
Total Size of Session Data: 1.162,00 kb