Opzeggen

Als je je lidmaatschap op wil zeggen dan kan dat uitsluitend tot en met november voorafgaand aan het nieuwe jaar. Zie hiervoor art. 5 lid 2 van de statuten.

De opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gedaan.


©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:33
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:24
Total Size of Session Data: 91,00 kb